Truy cập nội dung luôn

Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII

Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII.

       Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Đảng bộ Bệnh viện tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ góp phần đưa các nội dung của Nghị quyết TW6 khóa XII vào cuộc sống.

       Phát biểu khai mạc Hội nghị GS.TS.TTND Nguyễn Đức Công – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đưa các chủ trương, quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống. Đề nghị từng đồng chí đảng viên, từng cấp ủy chi bộ nêu cao trách nhiệm, tham gia học tập nghiêm túc, vận dụng cụ thể vào từng vị trí công tác của mình,…

       Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Tài – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh báo cáo 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”./.

Tin và ảnh: Cảnh Pháp – Trung Hiếu – Kim Oanh

Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Please sign in to comment.
Tin khác