Truy cập nội dung luôn

Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017 Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Thống Nhất

04/10/2017 08:01:00
Ngày 05 tháng 12 năm 2014, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm 2012 – 2017. Đây là khoảng thời gian đầu tiên nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện kéo dài 5 năm.

Ca sỹ Vinh Hiển tham gia Ban Giám khảo hội thi "Tiếng hát Karaoke cán bộ viên chức Bệnh viện Thống Nhất" 2015

Tham gia Ban Giám khảo chấm điểm hội thi “Tiếng hát Karaoke cán bộ viên chức Bệnh viện Thống Nhất” vòng chung kết diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2015 có sự hiện diện của ca sỹ Vinh Hiển.

Ca sỹ Vinh Hiển tham gia Ban Giám khảo hội thi "Tiếng hát Karaoke cán bộ viên chức Bệnh viện Thống Nhất" 2015

Tham gia Ban Giám khảo chấm điểm hội thi “Tiếng hát Karaoke cán bộ viên chức Bệnh viện Thống Nhất” vòng chung kết diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2015 có sự hiện diện của ca sỹ Vinh Hiển.