Truy cập nội dung luôn

Thông báo chiêu sinh lớp: Siêu âm tim mạch máu thuộc đề án 1816 năm 2018

14/09/2018 09:53:00
Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh lớp "Siêu âm tim mạch máu" thuộc đề án 1816 năm 2018

Thông báo chiêu sinh lớp: Siêu âm tim mạch máu thuộc đề án 1816 năm 2018