Truy cập nội dung luôn

Lớp "Thực hành tẩy trùng hệ thống xử lý nước RO và kỹ thuật xét nghiệm nước lọc thận" - Lần 1

01/06/2018 02:06:00
Thông báo Đào tạo liên tục lớp "Thực hành tẩy trùng hệ thống xử lý nước RO và kỹ thuật xét nghiệm nước lọc thận"

Thông báo chiêu sinh đợt 1 - Các lớp học năm 2018

Thông báo chiêu sinh đợt 1 - Các lớp học năm 2018

Thông báo chiêu sinh năm 2018

Trung tâm đào tạo Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh các lớp học năm 2018

Hướng dẫn về làm slide - David Tomlinson slides March 2018

Với cảm giác hài hước được đánh giá cao của mình "Anh ấy", phong cách năng động của anh và mối quan hệ ấm áp mà anh tạo ra với khán giả, các nhà lãnh đạo công ty kêu gọi David nói chuyện tại các sự kiện doanh nghiệp và đại hội trên khắp thế giới. David đã đi theo một con đường không điển hình. Khi kết thúc nghiên cứu của mình trong lĩnh vực nha khoa, ở tuổi 23, ông đã quyết định để ngăn chặn mọi thứ và thực hiện theo niềm đam mê thực sự của mình cho sân khấu và truyền thông. Từ đó, ông làm việc cho các tổ chức sự kiện hàng đầu ở London và Paris, những người đã tham gia vào nhiều nhiệm vụ khác nhau cho các công ty trên khắp thế giới.

Thông báo chiêu sinh đợt 1 các lớp học năm 2018

Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thông báo chiêu sinh đợt 1 các lớp học năm 2018

Chiêu sinh khóa: "Theo dõi, quản lý và bảo trì hệ thống xử lý nước lọc thận nhân tạo"

Chương trình đào tạo liên tục "Theo dõi, quản lý và bảo trì hệ thống xứ lý nước thận nhân tạo"

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP "KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN"

Chiêu sinh lớp "Kiểm soát nhiễm khuẩn"

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2017

Thông báo chiêu sinh năm 2017

THƯ MỜI: Đến tham dự buổi hội thảo chuyên đề - chương trình chỉ đạo tuyến và 1816: "Hồi sức cấp cứu"

Đến tham dự buổi hội thảo chuyên đề - chương trình chỉ đạo tuyến và 1816: "Hồi sức cấp cứu"