Truy cập nội dung luôn

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2018

16/11/2018 07:54:00
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHKT BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - NĂM 2018

Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Thống Nhất

Ban lãnh đạo Bệnh viện hiện nay

Các phần thưởng cao quý

Cùng với quá trình phát triển của đất nước, Bệnh viện Thống Nhất đã phấn đấu đi lên từ một cơ sở trung bình vươn lên mạnh mẽ để trở thành một cơ cở tiên tiến.

Lịch sử phát triển Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất - Bộ Y tế là một Bệnh viện lớn trong khu vực. Với nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh cho cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh phía Nam và khu vực lân cận. Đồng thời làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe Trung ương. Tiền thân của Bệnh viện Thống Nhất là Bệnh viện K71 Quân Giải phóng Miền Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Linh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam trong lần thăm Bệnh viện Thống Nhất ngày 19/05/1980 đã viết trong sổ vàng lưu niệm của Bệnh viện.

Thông tin Hướng dẫn khám bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin Hướng dẫn khám bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Lớp "Thực hành tẩy trùng hệ thống xử lý nước RO và kỹ thuật xét nghiệm nước lọc thận" - Lần 2