Truy cập nội dung luôn

Thông báo chiêu sinh năm 2018

Trung tâm đào tạo Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh các lớp học năm 2018

Thông báo chiêu sinh đợt 1 các lớp học năm 2018

Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thông báo chiêu sinh đợt 1 các lớp học năm 2018

Chiêu sinh khóa: "Theo dõi, quản lý và bảo trì hệ thống xử lý nước lọc thận nhân tạo"

Chương trình đào tạo liên tục "Theo dõi, quản lý và bảo trì hệ thống xứ lý nước thận nhân tạo"

Tuyển dụng nhân viên IT

Tuyển dụng nhân viên IT

Tuyển dụng nhân viên IT

Tuyển dụng nhân viên IT

Sinh hoạt Câu lạc bộ Đái Tháo Đường ngày 25/10/2017

Câu lạc bộ Đái Tháo Đường Bệnh viện Thống Nhất kính mời các Cô chú Bệnh nhân và toàn thể các Cô chú, Anh chị người nhà bệnh nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ vào mỗi 02 tháng/ lần, vào buổi sáng thứ tư của cuối tháng.

Nhà Tang lễ Bệnh viện Thống Nhất

Ngày 23/5/2016 Nhà Tang lễ Bệnh viện Thống Nhất được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là một công trình có ý nghĩa nhân văn và tâm linh sâu sắc do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nguồn vốn xây dựng. Công trình là một không gian trang trọng, đáp ứng nhu cầu tâm linh, chia sẻ tình cảm với người thân của người đã khuất, là nơi để mọi người đến viếng, tiễn đưa người thân, đồng đội, đồng chí về cõi vĩnh hằng.

Nhà Tang lễ Bệnh viện Thống Nhất

Ngày 23/5/2016 Nhà Tang lễ Bệnh viện Thống Nhất được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là một công trình có ý nghĩa nhân văn và tâm linh sâu sắc do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nguồn vốn xây dựng. Công trình là một không gian trang trọng, đáp ứng nhu cầu tâm linh, chia sẻ tình cảm với người thân của người đã khuất, là nơi để mọi người đến viếng, tiễn đưa người thân, đồng đội, đồng chí về cõi vĩnh hằng.